Ekonomi
Norge hör till de länder som har högst BNP per invånare. Norsk ekonomi ansågs också ha den bästa kreditvärdigheten efter den internationella finanskrisen 2008 – 2010. Ekonomin bygger ursprungligen på skogen och fisket men Norge är numera ett avancerat industriland, där näringslivet präglas av olje- och gasproduktionen. Det finns gott om vattenkraft och malmer, och den moderna tjänstesektorn är omfattande.

Utrikeshandel
Den norska befolkningen utgör en liten marknad och Norge exporterar omkring hälften av de varor och tjänster som produceras i landet. Olja och gas har tidigare gett mer än halva exportvärdet, men fiskeexporten har stigit kraftigt och Norge är världens näst största exportör av fisk. Metallexporten är också betydande.

*Källa: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet