Har vi kontaktat dig?

Då är det för att vi vill få en bättre och effektivare marknad.

Vi vill få en bättre marknad där du får färre säljsamtal och framförallt mer kvalitativa affärsrelationer.

Det är viktigt för oss på EB Affärspartner att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Du kan läsa vår integritetspolicy här nedan.

 

Integritetspolicy

01. ALLMÄNT

Den här integritetspolicyn beskriver hur EB Affärspartner AB samlar in och behandlar dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss på EB Affärspartner att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Den här integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

 

02. PERSONUPPGIFTSANSVAR

EB Affärspartner AB sammanställer data från ett stort antal intervjuer med beslutsfattare i syfte att presentera statistik & marknadsinformationtill ledningsgrupper, marknads- och försäljningsorganisationer.

Informationen ligger till grund för hur vi effektiviserar branscherna och ser till att företag kommer i kontakt med rätt leverantörer

Samtliga intervjuer genomförs i samtal via telefon där den intervjuade personen informeras om vår verksamhet, syftet med våra kartläggningar samt våra uppdragsgivare.

 

03. VARFÖR OCH HUR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Syftet med vår behandling av personuppgifter är att effektivisera den specifika marknaden som vi ställer frågor om.

Vår behandling av personuppgifter hanteras av våra duktiga och kompetenta medarbetare. Vi använder professionella system med rekommenderad säkerhet för att lagra och behandla dina personuppgifter.
Alla anställda på EB Affärspartner omfattas av vår integritetspolicy.

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till EB Affärspartners uppdragsgivare i syfte att förbättra marknaden och se till att du endast får kontakt med leverantörer som matchar dina behov.

Dessa uppdragsgivare får ej använda dina uppgifter i något annat syfte.

 

04. HUR VI SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska känna dig trygg när du lämnar ut information & uppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Exempelvis är våra databaser skyddade genom behörighetsstyrning, anti-virusskydd och brandvägg.

 

05. HUR LÄNGE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation med oss lagras personuppgifter om dig så länge denna är aktiv.

Den personliga informationen kommer sedan att raderas.

 

06. DIN RÄTT TILL INSYN, RÄTTNING, RADERING & DATAÖVERFÖRING

Rätt att kräva insyn:
Du har rätt att få insyn över de uppgifter vi behandlar om dig. Det innebär att du har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund vi använder oss av, vilka uppgifter om dig som vi behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering:
Om du tror att EB Affärspartner har registrerat uppgifter om dig som är oriktiga eller ofullständiga, har du rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.
Du kan kräva att vi tar bort personuppgifter om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om du drar tillbaka ditt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om du anser att det är något vi inte gör rätt i förhållande till dina personuppgifter.

Rätt till dataöverföring:
Du har rätt att motta de personuppgifter vi har lagrat om dig på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Du har också rätt att kräva att vi överför uppgifter som vi har mottagit från dig till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt och behandlingen av personuppgifterna är baserat på samtycke eller avtal.

 

07. KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller vill infria dina rättigheter enligt denna policy ber vi dig att vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig via e-post:
gdpr.kontakt@eb-affarspartner.se
Personuppgiftsansvarig är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om din personliga information om inte ditt samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.