Ekonomi
Danmark är ett av världens rikaste länder. BNP-tillväxten är stadig, inflationen förhållandevis låg och arbetslösheten liten. Ekonomin domineras av privata och offentliga tjänster. Därefter kommer en modern och väl utbyggd industri. Den traditionella huvudnäringen jordbruket bidrar numera bara med någon procent av BNP.

Utrikeshandel
Danmark har en öppen ekonomi och en omfattande utrikeshandel. Exporten av varor och tjänster motsvarar runt hälften av bruttonationalprodukten, BNP. Merparten av Danmarks handelsutbyte sker med andra EU-länder.

Källa: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet